post
românăрусскийenglish
FUCK YOU EUROPE este un performance care unește două texte de Nicoleta Esinencu (Fuck you, Eu.ro.Pa! și A(II)Rh+) într-un dialog despre generația oamenilor care s-au născut într-o țară, au crescut în alta și acum trăiesc în a treia. Generație, care se împarte în oameni indiferenți sau fanatici, ignoranți sau cu poziții (pseudo)patriotice radicale. 

Tranziția de la vremurile când untul întins pe pâine era o delicatesă, iar vinul băut din borcan - un lucru comun, până la vremurile când iPod-ul e un fel de must have într-o listă de cumpărături, alaturi de apa plată, nu a însemnat în mod obligatoriu și o tranziție la un alt fel de gândire.

FUCK YOU EUROPE este o tentativă de radiografie a propriei mentalități.

Viorel Pahomi
Foto: Radu Balan

FUCK YOU EUROPE - перформанс, который обьединяет два текста Николеты Есиненку (Fuck you, Eu.ro.Pa! и A(II)Rh+) в диалог про поколение людей которые родились в одной стране, выросли во второй, живут в третьей. Поколение которое делится на безразличных или фанатиков с радикально-псевдо-патриотическими взглядами.

Переход с периода когда масло намазанное на хлеб было деликатесом а вино из банки - обычным делом на время когда iPod это что-то вроде must have в списке покупок, вместе с водой без газа, не обязательно означает переход на другой тип мышления.

FUCK YOU EUROPE это попытка сканировать собственный менталитет.

Виорел Пахоми

 

 

FUCK YOU EUROPE is a performance that brings together two texts of Nicoleta Esinencu (Fuck you, Eu.ro.Pa! și A(II)Rh+) into a dialog about the generation of those people who were born in one country, grew up in another and now live in a third one. A generation split into indifferent or fanatic individuals, ignorant or the ones with radical (pseudo)patriotic perspectives. 

The transition from a period when butter spread on bread was a delicacy and the wine drank from a pot – a common thing, to the times when the iPod next to still water is a must on the shopping list, it didn’t necessarily mean also a transition to another way of thinking.

FUCK YOU EUROPE tries out a radiography of own mentality.

Viorel Pahomi